Senin, 18 Februari 2008

Nama-nama Islami

Susunannya sesuai dengan abjad 'Arab Nama Anak laki-laki
Indeks Nama Berdasarkan Abjad :

ALIF ( )
Aban : Perbuatan yang sangat jelas, nama putra khalifah 'Utsman bin 'Affan
Abiy : Yang memiliki kepribadian yang kuat yang pantang tunduk terhadap tekanan
Abyan : Yang lebih jelas
Adib : Sastrawan
Ahmad : Yang banyak dipuji-puji, nama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam al-Qur'an
Arib : yang cerdik dan berakal
Arhab : yang lapang dada
Asad : singa (lambang keperkasaan)
Asmar : yang berkulilt coklat, abu-abu
As'ad : yang lebih bahagia
Asyqar : yang berambut pirang
Asyhab : warna putih yang bercampur hitam, sebutan lain bagi singa.
Ashil : yang asli
Anis : yang dapat menenangkan hati dari kerisauan/keterasingan
Akram : yang lebih mulia
Aman : rasa aman
Amin : yang dapat dipercaya
Amir : Emir, pemimpin, yang memerintahkan
Anwar : yang lebih bercahaya
Arkan : pondasi, pokok
Awwab : yang amat taat kepada Tuhan, julukan bagi nabi Daud 'alaihissalam
Ayib : yang kembali
Ayyub : yang banyak kembali, nama nabi
Islam : keislaman
I'tisham : berpegang teguh
Iklil : mahkota
Imam : pemimpin
Iyhab : pemberian
Usamah : singa, nama seorang shahabat yang amat dicintai oleh Rasulullah
BA' ( )
Bady : yang terlihat secara jelas
Badzil : yang berusaha dengan sekuat tenaga
Bahi : yang cerdik dan baik, yang berbangga
Bari' : yang menonjol dalam setiap pekerjaan
Basim : yang tersenyum
Basil : yang sangat berani
Baqir : yang memiliki kedalaman ilmu
Badr : bulan purnama
Badri : julukan bagi shahabat yang mengikuti perang badar, dinisbatkan kepada bulan purnama
Barraq : yang berkilauan, cemerlang
Barakat : keberkahan yang banyak
Basyir : yang memberikan kabar gembira
Basysyar : yang banyak memberikan kabar gembira
Bahri : yang dinisbatkan kepada laut
Bahij : yang ceria, elok
Bashri : yang dinisbatkan kepada kota Bashrah
Bilal : air atau susu yang dapat membasahi tenggorokan, nama muazzin Rasulullah
Burhan : bukti, argumentasi
TA' ( )
Taib : yang bertaubat
Taiq : yang merindu
Tajir : saudagar, pedagang
Tamimi : dinisbatkan kepada Tamim, nama sebuah kabilah Yaman
Taqy : Ahli taqwa
Taufiq : taufiq, petunjuk, kesesuaian
Tahsin : perbaikan, memperindah
Tibyan : penjelasan, keterangan
TSA' ( )
Tsabit : yang kokoh, tegar, kuat
Tsamin : yang berharga
Tsaqib : yang memiliki otak yang cerdas, tajam
Tsariy : hartawan
JIIM ( )
Jabir : yang menggantikan apa yang hilang, nama seorang shahabat Nabi yang terkenal (Jabir bin 'Abdullah)
Jasir : pemberani
Jasim : yang tinggi, besar
Jarir : Tali pengikat onta, nama salah seorang shahabat
Jamil : indah, gagah
Jauhar : permata berlian
Jahuri : yang memiliki suara yang jelas dan besar
Jihad : Jihad, perang suci
Jubran : sama dengan arti kata Jabir diatas (derivasi darinya)
Jubair : sama dengan arti kata Jabir (diminutif/tashghir darinya)
HA' ( )
Habib : orang yang dikasihi
Hatim : orang yang diserahi perkara, orang yang dijadikan sebagai simbol kedermawanan oleh bangsa Arab
Harits : yang membajak tanah, salah satu nama yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam
Hazim : yang berkemauan keras dan bersikap tegas
Hasyid : yang mengumpulkan, menghimpun orang
Hafizh : yang memelihara, menjaga, yang menghafal
Hamid : yang memuji, bertahmid
Hajjaj : yang banyak melaksanakan haji, yang punya argumentasi
Hasan : yang baik, bagus, indah, nama cucu nabi Shallallahu 'alaihi wasallam
Hassan : yang banyak baiknya, keindahannya
Hakam : hakim, pemutus hukum, wasit
Halif : rekanan, sekutu, kongsi
Hammad : yang banyak memuji
Hamdan : yang banyak memuji
Hanbaly : pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal
Hanif : yang berpegang teguh pada Islam, yang lurus
Hashshad : yang banyak mendapatkan (sesuatu)
Hayyan : hidup
Haidar : Pemberani
Hibban : yang banyak dikasihi
Hilmi : dinisbatkan kepada kata hilm, yaitu lembah lembut, tenang dalam bertindak
Himyar : nama suku di Yaman
Husam : pedang yang tajam
Husain : yang bagus, indah (diminutif dari kata husn)
KHA' ( )
Khazin : yang menyimpan
Khasyi' : yang khusyu'
Khathir : hati, pikiran yang terbersit
Khalid : kekal, abadi, nama salah seorang shahabat tersohor dan ahli perang (Khalid bin walid)
Khalish : yang murni, ikhlas
Khajil : pemalu
Khashib : subur
Khadhir : yang hijau
Khathib : penceramah, yang berbicara
Khaththab : yang banyak berceramah, pintar bicara
Khalaf : pengganti, yang datang kemudian, keturunan
Khaldun : kekal, abadi
Khalifah : penguasa dalam negara Islam, pengganti, pemimpin
Khalil : teman akrab yang dekat dan dikasihi
Khair : yang baik
Khuzaimah : pohon yang bunganya sangat sedap (diminutif dari kata khuzam)
Daal ( )
Daris : pelajar
Daud : nama Nabi
Daly : buah anggur yang tidak terlalu hitam
Dany : yang dekat
Daffa' : yang (banyak) mempertahankan diri
Dafi' : yang mempertahankan, mendorong, motivasi
Dalil : penunjuk jalan, guide, panduan, sapaan
DZAL ( )
1. Zakir : : yang berzikir, yang ingat
2. Zakir : : yang baik daya ingatnya
3. Zakwan : : yang sangat cerdas
4. Zaky : : yang cerdas
5. Zulfiqar : : nama pedang 'Ali bin Abi Thalib
6. Zulfahmi : : yang memiliki pemahaman

RA' ( )
1. Ra'id : : pemimpin, pencetus
2. Ra'if : : yang memiliki rasa kasihan
3. Rajih : : yang kuat, tajam akalnya
4. Raji : : orang yang berharap
5. Rasikh : : yang kokoh, dalam ilmunya
6. Rasyid : : yang memberi petunjuk/nasehat, sudah berusia baligh
7. Raghib : : yang memiliki keinginan
8. Raki' : : yang ruku'/menundukkan kepala, yang shalat
9. Ramiz : : yang memberi isyarat atau kode, menandai
10. Ramy : : yang melempar, pemanah
11. Rabi' : : musim semi
12. Rajab : : bulan rajab, pengagungan
13. Rahhab :: yang sangat menyambut, antusias, yang (banyak) berlapang dada
14. Razin : : yang cemerlang (otaknya), penuh kesungguhan
15. Rassam : : yang menggambar
16. Rasyad : : lurus, yang mendapat petunjuk
17. Rasyid : : yang mendapat petunjuk
18. Rasyiq : : perawakan tubuhnya bagus, tangkas
19. Ramzi : : dinisbatkan kepada simbol, simbolik
20. Ramadhan : : bulan ramadhan, panas yang sangat
21. Rafi' : : yang tinggi
22. Raihan : : aroma, buah yang baunya wangi
23. Rizq : : anugerah, rizki
24. Ridhwan : : kerelaan, keridhaan
25. Rifqy : : dinisbatkan kepada kelemahlembutan, rasa belaskasih
26. Riyadh : : taman
27. Ridha : : kerelaan
28. Rusyd : : petunjuk
29. Rusydi : : yang bersifat petunjuk

ZAI ( )
1. Zari' : : yang menanam
2. Zahid : : yang bersahaja, zuhud
3. Zahir : : yang cemerlang, berseri-seri
4. Zahy : : wajah yang elok
5. Zayyat : : dinisbatkan kepada kata zait (minyak): tukang minyak
6. Zaky : : Yang bersih, suci
7. Zaid : yang bertambah
8. Zahrani : : yang berseri-seri
9. Ziyad : : yang bertambah

SIN ( )
1. Sais : : yang menyiasati
2. Sabiq : : yang terdahulu
3. Satir : : yang menutupi sesuatu
4. Sajid : : yang bersujud
5. Sakhin : : yang panas
6. Sa'i : : yang berusaha, berjalan cepat
7. Saqy : : yang menuangkan (air)
8. Salim : : yang selamat, sehat dan segar bugar
9. Samih : : yang pema'af, yang mulia hatinya
10. Sami : : yang mulia, tinggi
11. Sahir : : yang berjaga di tengah malam, tidak tidur
12. Sabbah : : perenang
13. Sakhiy : : yang dermawan, murahhati
14. Sa'ad : : kebahagiaan
15. Sa'id : : yang bahagia
16. Sa'dun : : yang bahagia
17. Safar : : perjalanan
18. Salman : : yang selamat
19. Sahal : : yang mudah
20. Sayyaf : : yang memegang pedang, ahli pedang
21. Sayyid : : pemuka, pemimpin
22. Sidr : : daun bidara
23. Siraj : : lentera, lampu
24. Sudais : : diminutif dari kata as-sudus ; seper-enam
25. Surur : : kegembiraan
26. Su'ud : : kebahagiaan, nama raja Kerajaan Arab Saudi
27. Sulthan : : yang memiliki kekuasaan, sultan
28. Suhail : : diminutif dari kata sahl : mudah

SYIN ( )
1. Syabb : : pemuda
2. Syady : : yang merangkai sya'ir
3. Syarih : : yang menjelaskan, menerangkan, mensyarah, yang lapangdada
4. Syathir : : genius
5. Syathibi : : nama ulama terkemuka
6. Sya'ir : : penyair
7. Syafi' : : yang memberi pertolongan
8. Syafi'i : : dinisbatkan kepada Imam asy-Syafi'i
9. Syakir : : yang bersyukur
10. Syamil : : komplit, universal, yang mencakup
11. Syamikh : : yang tinggi, kokoh
12. Syahy : : yang memiliki keinginan
13. Syaj'an : : yang sangat pemberani
14. Syaddad : : yang kuat, keras
15. Syarif : : yang mulia, terhormat
16. Syarik : : kongsi, sekutu
17. Sya'rani : : dinisbatkan kepada kata sya'r ; rambut
18. Syaghghaf : : yang memiliki keinginan yang amat sangat, tergila-gila, mabuk kepayang
19. Syafiq : : yang halus perasaannya, penuh belas kasih
20. Syaqiq : : sekandung, terbelah
21. Syakib : : yang memberi balasan kebaikan
22. Syakkar : : yang banyak bersyukur, terimakasih
23. Syakur : : yang banyak bersyukur, terimakasih
24. Syammakh : : yang amat tinggi, kokoh
25. Syairazy : : dinisbatkan kepada kata syairaz ; nama kota di Persia/Iran sekarang, nama ulama terkenal
26. Syihab : : bintang meteor, cahaya api
27. Syu'aib : : nama nabi, diminutif dari kata sya'b ;bangsa, suku
28. Syuja' : : pemberani
29. Syuraih : : diminutif dari kata syarh ; penjelasan, lapang dada, lega
30. Syurahbil : : nama seorang shahabat

Shad (ÇáÕÇÏ)
1. Sha-ib : : yang bertindak benar
2. Sha-id : : yang berburu
3. Sha-in : : yang menjaga
4. Sha'im : : yang berpuasa
5. Shabir : : penyabar
6. Shahib : teman, shahabat, yang menyertai
7. Shahy : : yang berteriak, bangun
8. Shadir : : yang mengeluarkan, menerbitkan, bersumber
9. Shadiq : : yang jujur
10. Sharif : : yang mengalihkan (perhatian, dst), yang merubah
11. Sharim : : yang tegas, tajam
12. Sha'id : : yang memanjat, menaiki
13. Shafih : : pemaaf
14. Shafy : : yang suci, murni, bersih, tidak keruh
15. Shalih : : orang yang shalih, sesuai
16. Shamit : : yang diam tidak banyak bicara
17. Shamid : : yang tegar
18. Shabbah : : yang mengucapkan selamat pagi
19. Shahafy : : wartawan
20. Shakhar : : batu yang keras, karang
21. Shaddam : : yang membenturkan
22. Sharraf : : kasir
23. Shafar : : bulan shafar
24. Shafwat : : jernih, bersih, bening
25. Shafwan : : jernih, bersih, nama seorang shahabat, batu besar yang halus/licin
26. Shafih : : pedang yang tajam, lempengan
27. Shafir : : terompet, siulan
28. Shafrawy : : dinisbatkan kepada kata "shufr"; kuning, kekuning-kuningan
29. Shaqr : : burung elang
30. Shaql : : tajam
31. Shalah : : keshalihan, kecocokan
32. shahl : : suara kuda
33. Shawwan : : yang menjaga (diri, dsb)
34. Shayyad : : ahli berburu
35. Shaidaly : : apoteker
36. Shiddiq : : yang amat jujur
37. Shirath : : jalan
38. Shulhi : : dinisbatkan kepada kata shulh ; perdamaian
39. Shuwailih : : diminutif dari kata shalih
40. Shuhaib : : julukan bagi singa, nama seorang shahabat terkenal Shuhaib ar-Ruumy

DHAD ( )
1. Dhabith : : kapten, yang mencocokkan, yang kuat hafalannya
2. Dhahik : yang tertawa
3. Dhamin : : yang menjamin, menanggung
4. Dhawy : bercahaya
5. Dhahhak : : yang banyak tertawa
6. Dhamir : : perasaan
7. Dhaif : : tamu
8. Dhiman : : jaminan
9. Dhubaib : : diminutif dari kata dhabb ; sejenis biawak
10. Dhuha : : waktu dhuha, sebelum matahari tergelincir

THA' (ÇáØÇÁ)
1. Thaif : : yang berkeliling/melakukan thawaf, nama kota di Arab Saudi
2. Thahin : : yang menumbuk
3. Tharih : : yang melemparkan (pendapat, dsb), yang membuang
4. Tharid : yang mengusir
5. Thariq : yang datang waktu malam, yang mengetuk, nama seorang pahlawan Islam terkenal (Thariq bin Ziyad)
6. Thazij : : yang segar (makanan, dsb), steril
7. Thaqim : : pilot
8. Thalib : : yang menuntut, mencari, mahasiswa
9. Thamih : : yang antusias
11. Thahir : : yang suci, bersih
12. Thabari : : nama seorang Mufassir terkenal (Imam ath-Thabari)
13. Thabrani : : nama seorang Muhaddits (ahli hadits) terkenal (Imam ath-Thabrani)
14. Thahhan : : orang yang menumbuk (sesuatu)
15. Thalal : : tempat yang tinggi
16. Thayyar : : penerbang, pilot
17. Thayyib : : yang baik, enak, suci
18. Thiraz : : ukuran, model, tipe
19. Thufail : : diminutif dari kata thifl ; anak kecil

ZHA'
1. Zha'in : yang bepergian pada siang hari yang terik
2. Zhafir : yang menang, beruntung
3. Zhahir : bagian luar, lahiriah, terang, nampak
4. Zharif : cerdik, terang
5. Zhafran : yang menang, beruntung
6. Zhahran : bagian belakang, nama kota di Arab Saudi

'AIN
1. 'Aif : yang menjaga kesucian dirinya, penjijik
2. 'Aisy : yang hidup
3. 'Abid : ahli 'ibadah
4. 'Abir : yang melewati, musafir
5. 'Aji : dinisbatkan kepada kata 'aajj ; gading, berkebangsaan negara Pantai Gading
6. 'Adil : yang adil
7. 'Arif : yang mengetahui, mengenal
8. 'Azil : yang mengasingkan diri, tidak mempersenjatai diri
9. 'Asyur : ke-sepuluh
10. 'Athif : yang lembut, penuh kasih
11. 'Aqil : yang berakal, cerdas
12. 'Alim : yang berpengetahuan, seorang 'alim
13. 'Ammiy : yang 'awam, biasa
14. 'Ayid : yang kembali
15. 'Abbad : ahli/yang banyak beribadah
16. 'Abud : ahli ibadah
17. 'Abqary : yang jenius
18. 'Atid : yang selalu hadir
19. 'Atiq : hamba yang dimerdekakan, yang sudah tua, sebutan buat Ka'bah (al-Baitul 'Atiq)
20. 'Ajam : orang asing, selain 'Arab
21. 'Adnan : salah seorang nenek moyang Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam
22. 'Arafat : jamak dari 'arafah ; nama bukit di Mekkah tempat melakukan haji
23. 'Azzam : yang berkemauan kuat (bertekad bulat)
24. 'Atha' : pemberian
25. 'Aththar :yang suka memakai wewangian, tukang minyak wangi
26. 'Aththas : yang bersin, nama suku di Yaman
27. 'Affan : yang banyak menjaga kesucian dirinya, nama ayah khalifah ketiga, 'Utsman bin 'Affan
28. 'Afif : yang menjaga kesucian dirinya
29. 'Aqid : yang beraqad, berjanji
30. 'Aqqad : yang banyak beraqad, berjanji
31. 'Ali : yang tinggi, nama khalifah ke-empat, 'Ali bin Abi Thalib
32. 'Alqamah : nama seorang shahabat
33. 'Allaf : yang memberi makanan binatang
34. 'Ammar : yang banyak menta'mir, yang panjang umur, nama seorang shahabat 'Ammar bin Yasir
35. 'Amru : nama seorang shahabat 'Amru bin al-'Ash
36. 'Ayyasy : yang panjang umur, penjual roti
37. 'Ibad : jamak dari kata hamba
38. 'Irfan : kebaikan
39. 'Izzat : keagungan, kebanggaan, 'izzah
40. 'Isham : berpegang teguh
41. 'Ishmat : pegangan
42. 'Ikrimah : nama seorang shahabat, 'Ikrimah bin Abu Jahal
43. 'Imad : pondasi, tiang
44. 'Imarah : Penta'miran, peramaian
45. 'Iwadh : pengganti
46. 'Ied : Hari besar, perayaan
47. 'Ubadah : nama seorang shahabat, banyak melakukan 'ibadah.
48. 'Ubaid : diminutif/tashghir dari kata 'Abd; hamba
49. 'Utbah : lekuk liku lembah
50. 'Utsaimin : nama seorang ulama besar Arab Saudi, Ibnu 'Utsaimin; diminutif dari "Utsman".
51. 'Urbun : pemberian
52. 'Ukasyah : nama seorang shahabat
53. 'Ulwan : judul, tema, tanda


Wassalam,
caknur

Tidak ada komentar:

JUAL GORDEN CANTIK

ALYA GORDEN -Kertayasa-Kramat-Tegal Jl. Barat Balai Desa Kertayasa RT02/RW03- Kec.Kramat-Kab Tegal -50M dari Balai desa. Terima pesanan G...