Minggu, 17 Februari 2008

Asmaul Khusna

Allah telah berfirman :
WALILLAAHIL ASMAA-UL HUSNAA FAD’UUHU BIHAA.

Artinya :
“Allah mempunyai asmaa-ul husnaa (nama-nama yang agung, yang sesuai dengan sifat-sifat Allah), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husnaa itu”. (Al-A’raf; 180)

QULID-‘ULLAAHA AWID-‘UR RAHMAANA AYYAM MAA TAD-‘UU FALAHUL ASMAA-UL HUSNAA.

Artinya :
“Katakanlah : Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asma-ul husna (nama-nama yang ter-baik)”.

ALLAAHU LAA ILAA HAILLAA HUWA LAHUL ASMAA-UL HUSNAA.

Artinya :
“Dia-lah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai al asma-ul husna (nama-nama yang ter-baik)”.(Thala : 8)

Nabi Muhammad SAW. telah bersabda :.
‘AN ABII HURAIRATA RADLIYALLAAHU ‘ANHU ANNA RASUULALLAAHI SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WA SALLAMA QAALA : INNA LILLAAHI TIS’ATAN WA TIS’IINA ISMAN MI-ATAN ILLAA WAAHIDAN MAN AHSHAA-HAA DAKHALAL JANNATA.

Artinya :
‘Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Rasulullah SAW. telah bersabda’ : “Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu seratus kurang satu, barang siapa menghitungnya (menghafal seluruhnya) masuklah ia ke dalam sorga”. (HR. Bukhari).

Adapun nama-nama asma-ul husnaa dengan jumlah sebanyak 99 itu, atau nama-nama sebutan Allah yang berjumlah sebanyak seratus kurang satu tersebut, dengan berikut hikmah dalam setiap penggunaannya, adalah sebagai berikut :


BISMILLAAHIR RAMAANIR RAHIIM

Artinya :
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

1. ALLAH = Allah, Tuhan tiada yang berhak disembah
selain Dia.

Hikmahnya :
Barang siapa yang membaca “YAA ALLAH” setiap malam setelah selesai mengerjakan shalat sunat (Shalat Hajat atau Tahajut) dua rakaat, sebanyak 5.000 kali, selama sebulan penuh; Insya Allah apa yang diinginkan dan dicita-citakannya akan berhasil.

2. AR RAHMAAN = Yang Maha Pengasih.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA RAHMAAN” setiap selesai mengerjakan shalat fardhu sebanyak 500 kali; insya Allah hatinya akan menjadi terang dengan jiwa yang tenang serta dapat menghilangkan sifat-sifat yang pelupa, sulit berkonsentrasi dan lain sebagainya.

3. AR RAHIIM = Yang Maha Penyayang.

Hikmahnya :
Barang siapa yang membaca “YAA RAHIIM” setiap selesai mengerjakan shalat fardhu secara terus-menerus sebanyak 100 kali; insya Allah Ia akan mempunyai daya tarik dan simpati yang luar biasa, sehingga siapapun yang melihatnya akan timbul perasaan cinta, dengan penuh rasa simpati, kasih dan sayang.

4. AL-MALIK = Yang Maha Merajai Alam.

Hikimahnya :
Barang siapa membaca “YAA MAALIK” setiap pagi atau setelah tergelincirnya matahari sebanyak 121 kali; insya Allah setiqp pekerjaan yang dilakukannya akan berjalan lancar dengan hasil yang baik dan mendapat berkah serta memperoleh ridha dari Allah Ta’a.

5. AL-QUDDUUS = Yang Maha Suci.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA QUDDUS” setiap hari, setelah tergelincirnya matahari sebanyak 100 kali; insya Allah Ia akan terjaga dari semua penyakit hati, seperti sombong, takabur, hasud, iri hati, dengki, dendam dan lain-lainnya.

6. ASSALAAM = Yang Maha Memberi Keselamatan.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA SALAAM” setiap hari sebanyak 136 kali; insya Allah jiwa dan raganya akan dilindungi oleh Allah Ta’ala dari segala macam penyakit, bencana dan ancaman musuh yang akan membahayakan jiwa dan raganya.

7. AL-MU’MIN = Yang Maha Memberi Ketentraman.

Hikmahnya :
Barang siapa yang membaca “YAA MU’MIN” setiap hari sebanyak 136 kali; insya Allah diri dan keluarganya serta harta kekayaannya akan aman dari setiap gangguan yang merusakkan.

8. AL-MUHAIMIN = Yang Maha Melihat.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA MUHAIMIIN“ sebanyak 100 kali, setiap selesai mandi dan ketika sedang berpakaian; insya Allah lahir dan bathinnya akan menjadi bersih, pikiran yang tenang dan terang, serta terlindung dari segala keruwetan.

9. AL-AZIIZ = Yang Maha Gagah Perkasa.

Hikmahnya :
Barang siapa yang membaca “YAA AZIIZU” setelah selesai mengerjakan shalat subuh sebanyak 40 kali, selama 40 hari; insya Allah ia akan menjadi mulia dan disegani karena penuh kewibawaan.

10. AL-JABBAAR = Yang Maha Pemaksa.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA JABBAAR”
setiap pagi dan sore sebanyak 226 kali, maka apabila Ia mempunyai lawan saingan atau musuh; insya Allah musuh-musuh atau lawannya itu akan menjadi tidak berdaya dan tunduk.

11. AL-MUTAKABBIR = Yang Mempunyai Kebesaran.

Hikmanya :
Siapa yang membaca “YAA MUTAKABBIR” sebanyak 662 kali; insya Allah setiap petuah atau kata-katanya akan ditaati oleh para pengikutnya, Ia akan disegani oleh setiap orang dan para musuh-musuhnya akan menjadi tunduk.

12. AL-KHAALIQ = Yang Maha Berkehendak.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA KHAALIQ” setiap hari sebanyak 731 kali; insya Allah ia akan menjadi cepat paham, cerdas dan tanggap serta cepat berpikir dalam menentukan pilihan untuk keputusan yang terbaik.

13. AL-BAARI’ = Yang Maha Perencana.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA BAARI-U” sebanyak 100 kali, setiap selesai mengerjakan shalat fardhu selama tujuh hari berturut-turut; insya Allah ia akan terlepas dari segala macam cobaan dan kesukaran hidup serta dapat terhindar dari berbagai rintangan penyakit.

14. AL-MUSHAWWIR = Yang Maha Pencipta.

Hikmahnya :
Barang siapa pasangan suami dan isteri yang membaca “YAA MUSHAWWIR” sebanyak 21 kali, pada segelas air setiap akan berbuka puasa selama seminggu, yang dimulai pada hari Minggu sampai Sabtu dan sebelum melakukan persetubuhan Sisuami membaca “YAA MUSHAWWIR” sebanyak 10 kali; insya Allah mereka akan dapat dikarunia anak yang saleh.

15. AL-GHAFFAAR = Yang Maha Pengampun.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA GHAFFAAR” sebanyak 100 kali, ketika duduk di dalam mesjid sambil menunggu datangnya waktu untuk mengerjakan shalat Jum’at; insya Allah dosa-dosanya kepada Tuhan yang ada terdahulu akan diampuni oleh Allah Ta’ala, kecuali dosa-dosa terhadap sesama umatnya.

16. AL-QAHHAAR = Yang Maha Memaksa.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA QAHHAAR” setiap selesai mengerjakan shalat fardhu, sebanyak 306 kali; insya Allah hatinya akan dijaga oleh Tuhan dari sifat yang tamak, terlepas dari perasaan ragu dan bimbang serta Ia akan mendapat perlindungan dari Allah Ta’ala terhadap orang-orang yang selalu benci dan memusuhinya.

17. AL-WAHHAAB = Yang Maha Pemberi.

Hikmahnya :
Barang siapa yang secara ikhlas selalu dan terus-menerus membaca “YAA WAHHAAB” dengan hati yang khusu’ dan tawadhu pada setiap selesai mengerjakan shalat fardhu, sebanyak 300 kali; insya Allah Ia akan dapat terlepas dari segala macam kesempitan, kesulitan dan kekurangan dalam setiap masalah kehidupan rumah tangga.

18. AR-RAZZAAQ = Yang Maha Pemberi Rezki.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA RAZZAAQU” sebanyak mungkin, setiap selesai mengerjakan shalat fardhu, khususnya setelah shalat subuh sebelum berangkat bekerja; insya Allah rezkinya akan mudah datang tanpa terduga.

19. AL-FATTAAH = Yang Maha Pembuka.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA FATTAAHU” sebanyak 71 kali, setiap selesai mengerjakan shalat subuh; insya Allah hatinya akan dibuka dan diberikan kelancaran dalam mencari petunjuk atau petuah.

20. AL-ALIIM = Yang Maha Mengetahui.

Hikmahnya :
Barang siapa yang membaca “YAA ALIIM” setiap selesai mengerjakan shalat maktubah sebanyak 100 kali; insya Allah Ia akan diberikan oleh Tuhan kesempurnaan dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat berupa ilmu yang ma’rifat.

21. AL-QAABIDH = Yang Menyempitkan Hidup.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA QAABIDH” setiap hari sebanyak 100 kali; insya Allah berkat pertolongan Allah Ta’ala Ia akan terhindar dari segala macam ancaman dan penindasan orang-orang yang bersifat zhalim dan serakah.

22. AL-BAASITH = Yang Melapangkan Rizki.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA BAASITHU” sebanyak mungkin, setiap selesai mengerjakan shalat sunnat Dhuha; insya Allah setiap usaha pekerjaan dalam mencari nafkah keluarganya akan menjadi mudah dan lancar serta rizkinya dilapangkan oleh Allah Ta’ala.

23. AL-KHAAFIDH = Yang Merendahkan Derajat.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA KHAAFIDHU” setiap hari sebanyak 500 kali, dengan hati yang khusyu’ dan tawadlu’ kepada Allah Ta’ala; maka Tuhan akan berkenan mendatangkan hajat yang diinginkannya serta martabat, derajat dan kehidupan semua orang yang memusuhinya akan dijatuhkan oleh Allah Ta’ala.

24. AR-RAAFI’ = Yang Meningkatkan Derajat.

Hikmahnya :
Barang siapa yang membaca “YAA RAAFI” setiap hari siang ataupun malam sebanyak 70 kali; insya Allah derajat dan kehidupannya akan ditingkatkan oleh Allah Ta’ala, rumahnya tidak akan dimasuki oleh penjahat atau pencuri serta segala harta bendahnya akan selalu terjaga dari usaha pengrusakan dan pencurian.

25. AL-MU’IZZU = Yang Menjadikan Mulia.

Hikmahnya :
Barang siapa ingin memiliki pengaruh atau ke-wibawaan yang besar, maka bacalah selalu lafazh “YAA MU’IZZU” sebanyak 140 kali, pada setiap malam Jum’at dan Senin, pembacaannya dilakukan setelah selesai mengerjakan shalat maghrib; insya Allah dengan cara ini Allah Ta’ala akan memberikan pengaruh dan kewibawaan atau kharisma yang besar kepadanya.

26. AL-MUDZILLU = Yang Menjadikan Hina.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA MUDZILLU” setiap hari sebanyak 1.000 kali, yang dikerjakan secara turut-menurut selama satu minggu lamanya; insya Allah apabila ada orang yang mempunyai pinjaman atau hutang kepadanya akan menyadari dan berusaha untuk segera mengembalikan atau membayar hutanngnya itu.

27. AS-SAMII-U = Yang Maha Mendengar.

Hikmahnya :
Barang siapa mengendaki agar do’a-nya cepat terkabul, maka bacalah “YAA SAMII” sebanyak 500 kali, setiap hari Kamis setelah selesai menger-jakan shalat dluha; insya Allah setiap do’a dan mak-sudnya akan dikabulkan oleh Allah Ta’ala.

28. AL-BASHIIR = Yang Maha Melihat.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA BASHIIR” sebanyak 100 kali, sebelum datangnya waktu shalat Jum’at; insya Allah hatinya akan menjadi terang dengan otak yang cerdas serta selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Ta’ala.

29. AL-HAKAM = Yang Menetapkan Hukum.

Hikmahnya :
Barang siapa yang membaca “YAA HAKAM” pada waktu tengah malam sebanyak 68 kali; insya Allah hatinya akan terbuka dan Ia akan dimudahkan oleh Tuhan untuk mengetahui rahasia hikmah serta mudah menerima dalam pelajaran ilmu agama.

30. AL’ADLU = Yang Maha Adil.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA ‘ADLU” sebanyak 104 kali, setiap selesai mengerjakan shalat fardhu; insya Allah Ia akan memiliki kepribadian yang bijaksana dan adil dalam setiap mengambil keputusan.

31. AL-LATHIIF = Yang Maha Penyantun.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA LATHIIF” sebanyak 129 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat Al-Qur’an di bawah ini; insya Allah dagangannya akan menjadi laris dan maju serta memperoleh taufik dan hidayah dari Allah Ta’ala.

Kemudian membaca :

ALLAAHU LATHIIFUN BI-‘IBAADDIHI YARZU- QU MAN YASYAA-U WA HUWAL QAWIYYUL ‘AZIIZU …..…………………………………… 9 X

Selanjutnya :

ALLAAHUMMA INNII AS ALUKA YAA LATHII-FU, YAA LATHIIFU, YAA LATHIIFU YAA MAN WASI’AL - LATHUUFA AHLASSAMAA WAATI WAL ARDI INNII AS ALUKA ANTAL LA-THUUFU BII MIN KHAFIYYI, KHAFIYYI, KHAFIYYI LUTHFIKAL KHAFIYYI ALLADZII IDZII IDZAA LATHAFA BIHI LI-AHADIN MIN KHALQIKA BAQIYA INNAKA QULTA WA-QAULUKAL HAQQU “ALLAAHU LATHII-FUN BI’IBAADIHI YARZUQU MAN YASYAA-U WA HUWAL QAWIYYUL ‘AZIIZ” WA SHALLAL-LAAHU ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA AALIHI WA SHAHBIHI WA SALLAMA WAL HAMDULILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN.

32. AL-KHABIIR = Yang Maha Mengetahui Perkara
Bathin.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA KHABIIRU” setiap hari sebanyak 812 kali, selama seminggu berturut-turut; insya Allah atas kemaslahatan yang terkandung dalam masalah bathin, maka Ia akan dapat bermimpi dan bertemu dengan teman, kerabat atau keluarga yang telah lama sekali berpisah.

33. AL-HALIIM = Yang Maha Penyabar.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA HALIIMU” sebanyak 88 kali, setiap selesai mengerjakan shalat fardhu; insya Allah dengan ikhtiar ini, maka kedudukan pada jabatannya seperti Walikota, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Desa dan lain sebagainya tidak akan diungkit-ungkit untuk diganti atau di geser oleh orang lain.

34. AL-‘AZHIIM = Yang Maha Agung.

Hikmahnya :
Barang siapa mempunyai keluarga yang sudah lama menderita sakit, selain diberikan pengobatan secara medis, maka bacalah “YAA AZHIIMU” setiap hari sebanyak 12.000 kali; insya Allah keluarga yang sakit itu akan cepat sembuh. Dan apabila lafazh ini dibaca sebanyak 12 kali, kemudian ditiupkan di tangan lalu diusapkan pada seluruh badan; insya Allah apabila ada gannguan dari mahluk halus seperti jin, setan dan sebangsanya akan segera sirna.

35. AL-GHAFUUR = Yang Maha Pengampun.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA GHAFUURU” setiap malam sebanyak 7.000 kali; insya Allah setiap kesulitan dan kesukaran dalam kehidupan yang dikarenakan oleh dosa-dosanya selama ini, akan hilang dan Allah Ta’ala akan berkenan untuk menerima tobatnya.

36. ASY SYAKUUR = Yang Berterima Kasih.

Hikmahnya :
Barang siapa yang selalu mengerjakan shalat hajat dan membaca lafzh “YAA SYAKUURU” sebanyak 40 kali; insya Allah semua hajat yang ingin dan dicita-citakannya akan dapat dikabulkan oleh Allah Ta’ala.

37. AL-‘ALIYYU = Yang Maha Tinggi.

Hikmahnya :
Barang siapa menghendaki supaya anaknya mempunyai pikiran atau otak yang cerdas, maka tulislah dengan huruf Arab, pada kertas putih, lataf “YAA ALIYYU” sebanyak 110 kali, lalu direndam dalam air yang dingin, kemudian air itu diminumkan pada anaknya itu setiap pagi; insya Allah anak tersebut akan diberikan oleh Allah Ta’ala otak yang cerdas dan pikirannya selalu cemerlang.

38. AL-KABIIR = Yang Maha Besar.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA KABIIRU “ sebanyak 232 kali, setiap selesai mengerjakan shalat fardhu; insya Allah maksudnya dalam mengikuti ujian di sekolah akan berhasil lulus. Apabila dibaca 1.000 kali, setiap selesai mengerjakan shalat hajat atau tahajjud; maka bagi orang yang dicopot jabatannya karena difitnah, insya Allah kedudukannya akan dikembalikan oleh Allah Ta’ala.

39. AL-HAFIIZH = Yang Maha Melindungi.

Hikmahnya :
Barang siapa sedang dalam keadaan bahaya karena berada di dalam hutan yang banyak terdapat binatang buas atau di tengah-tengah lingkungan perkotaan yang banyak penjahatnya, maka bacalah “YAA HAFIIZHU” sebanyak 99 kali, insya Allah Ia akan dilindungi oleh Tuhan dari setiap ancaman binatang atau gangguan penjahat.

40. AL-MUQIIT = Yang Memberikan Makanan.

Hikmahnya :
Barang siapa yang sedang mengalami kelaparan karena tidak terdapat dan sulit mencari makanan, maka bacalah lafazh “YAA MUQITU” sebanyak mungkin; insya Allah berkat lafazh ini rasa lapar dan haus itu untuk sementara waktu tertentu akan hilang dan tenaga badan-pun akan menjadi kuat kembali.

41. AL-HASIIB = Yang Maha Menghitung.

Hikmahnya :
Barang siapa yang selalu membaca lafazh “YAA HASIIBU” sebanyak 777 kali, pada setiap pagi sebelum matahari terbit dan di sore hari setelah selesai mengerjakan shalat maghrib; insya Allah, Tuhan akan berkenan meneguhkan kedudukan atau jabatannya dari setiap gangguan atau perbuatan siapa pun juga.


42. AL-JALIIL = Yang Mempunyai Kebesaran.

Hikmanya :
Barang siapa yang membaca “YAA JALIILU” setiap malam sebanyak 73 kali; insya Allah Tuhan akan memberikan perubahan yang mengagumkan pada dirinya. Apabila ia seorang pedagang, maka dagangan-nya akan semakin laris; Jika ia seorang pegawai, maka tanpa disadari kedudukannya akan lebih tinggi lagi terhormat. Lakukanlah amalan ini secara terus-menerus dengan penuh taqwa dan pengharapan kepada Allah Ta’ala.

43. AL-KARIIM = Yang Maha Pemurah.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA KARIIMU” sebanyak 280 kali, setiap malam menjelang istirahat untuk tidur; insya Allah Tuhan akan memberikannya kemurahan rizki dan mengangkat derajatnya yang tinggi lagi mulia baik untuk di kehidupan dunia maupun di akhirat.

44. AR-RAQIIB = Yang Mengamati.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA RAQIIBU” setiap hari sebanyak 50 kali; insya Allah barang-barang yang jauh seperti toko, warung, sawah, tambak ikan, kebun dan lain sebagainya, senantiasa akan di dalam penjagaan dan perlindungan Allah Ta’ala dari segala macam pencurian dan perbuatan kejahatan manusia lainnya.

45. AL-MUJIIB = Yang Mengabulkan.

Hikmahnya :
Barang siapa yang selalu membaca lafazh “YAA MUJIIBU” sebanyak 55 kali, setiap selesai mengerjakan shalat subuh; insya Allah setiap apa yang dimaksudkan dan yang dicita-citakannya serta permintaan atau permohonan dalam do’a-do’anya kepada Tuhan, senantiasa akan dapat dikabulkan oleh Allah Ta’ala.


46. AL-WAASI = Yang Maha Luas.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA WAASI-’U sebanyak 128 kali, setiap pagi atau sore ataupun pada waktu tengah malam; insya Allah semua kesulitan dan permasalahan yang akan dan sedang dihadapi akan sirna. Selain itu apa bila surat ini selalu diamalkan, maka Tuhan akan senantiasa menjaga kita dari perbuatan orang-orang yang dengki.

47. AL-HAKIIM = Yang Maha Bijaksana.

Hikmahnya :
Barang siapa yang selalu membaca lafazh “YAA HAKIIMU” sebanyak 300 kali, pada waktu pagi atau sore hari; insya Allah Ia akan diberikan dan dijadikan oleh Tuhan orang yang cerdas dalam berpikir, bijaksana dalam setiap perlakuan dan adil dalam mengambil pilihan untuk menentukan kepu-tusan yang terbaik.

48. AL-WADUUD = Yang Mengasihi.

Hikmahnya :
Barang siapa yang ingin bernasib baik dan disenangi oleh setiap orang, maka bacalah selalu “YAA WADUUDU” sebanyak 11.000 kali, setiap selesai mengerjakan shalat di tengah malam; insya Allah keluarganya akan selalu harmonis, Ia akan disenangi oleh setiap orang dan Tuhan akan memberikan apa-apa yang diharapkannya.

49. AL-MAJIID = Yang Mulia.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA MAJIIDU” sebanyak 99 kali, setiap selesai mengerjakan shalat subuh, lalu meniupkan kedua tangannya yang kemudian diusapkan pada seluruh muka; insya Allah ia akan mendapatkan aurah muka yang bersinar, disenangi dan nasehatnya selalu dipatuhi serta ia akan dibanggakan oleh seluruh keluarganya.
50. AL-BAA-ITS = Yang Membangkitkan.

Hikmahnya :
Barang siapa yang selalu membaca lafazh “YAA BAA-‘ITSU” sebanyak 100 kali, sambil meletakkan kedua tangannya di dada; insya Allah Tuhan akan memberikan kepada-nya hati yang bersih dengan dada yang lapang serta Ia akan diberikan dan dapat memiliki ilmu dan hikmah yang baik lagi bermanfaat.

51. ASY-SYAHIID = Yang Maha Menyaksikan.

Hikmahnya :
Apabila pada keluarga kita terdapat anak yang bandel dan sukar sekali untuk diberi petunjuk atau nasehat, maka bacalah lafazh “YAA SYAHIIDU” sebanyak 319 kali, pada setiap waktu malam yang dilakukan secara terus menerus; insya Allah anak yang bandel dan sulit diberikan nasehat tersebut akan dibalikkan oleh Allah Ta’ala hati, akal dan pikirannya untuk menjadi baik dan akan mudah diberikan petunjuk atau nasehat.

52. AL-HAQQU = Yang Maha Benar.

Hikmahnya :
Barang siapa yang selalu membaca lafazh “YAA HAQQU” dengan jumlah yang sebanyak mungkin dan dilakukan pada setiap malam; insya Allah Ia beserta dengan keluarganya akan diberikan kekuatan dan ketebalan iman serta selalu taat dalam menjalankan perintah agama

53. AL-WAKIIL = Yang Maha Mengurusi.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA WAKIILU” sebanyak 1.000 kali, insya Allah Tuhan akan mem-permudah setiap urusan dan mengabulkan permo-honannya, seperti untuk membukakan pintu rizki yang sulit, meredahkan bencana gunung meletus, angin badai, dan lain-lainnya yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia.


54. AL-QAWIYYU = Yang Maha Kuat.

Hikmahnya :
Barang siapa yang merasa lemah dan selalu mendapat penindasan baik lahir maupun bathin. Apakah itu penekanan dari guru, dosen atau atasan di tempat pekerjaan yang zholim, maka lakukanlah membaca “YAA QAWIYYU, YAA MATIINU” setiap malam sebanyak 1000 kali; insya Allah Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan dalam mengatasi orang-orang yang selalu menindas.

55. AL-MATIINU = Yang Maha Kokoh.

Hikmahnya :
Barang siapa yang banyak membaca lafazh “YAA MATIINU” dengan jumlah sebanyak 500 kali, pada setiap selesai mengerjakan shalat fardhu; insya Allah Ia akan memperoleh kekuatan dan kemampuan yang kokoh lagi hebat, sehingga harga diri atau martabat keluarganya tidak akan dapat diusik atau dijatuhkan.

56. AL-WALIYYU = Yang Melindungi.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA WALIYYU” sebanyak 1.111 kali, setiap selesai mengerjakan shalat fardhu selama satu bulan penuh; insya Allah kedudukannya dalam suatu jabatan di tempat pe -kerjaan tidak dapat dijatuhkan atau digeser oleh orang lain yang dikarenakan fitnah, dengki atau faktor iri hati.

57. AL-HAMIID = Yang Maha Terpuji.

Hikmahnya :
Barang siapa yang setiap harinya dengan mem- perbanyak membaca “YAA HAMIIDU”, maka insya Allah Ia akan diberikan karunia sifat dan perilaku yang baik serta memiliki mental yang kuat, sehingga dalam setiap pergaulan dan kehidupannya tidak akan mudah untuk dapat terpengaruh oleh godaan yang tidak terpujii.


58. AL-MUHSHIY = Yang Menghitung Amal.

Hikmahnya :
Barang siapa yang menginginkan selalu dekat kepada Allah, maka bacalah “YAA MUHSHII” sebanyak 148 kali, setiap selesai mengerjakan shalat fardhu; insya Allah berkat khasiat surat asma-ul husna apa yang dimaksudkannya akan berhasil.

59. AL-MUBDI-U = Yang Memulai.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA MUBDI-U” sebanyak 470 kali; setiap selesai mengerjakan shalat fardhu; insya Allah semua yang direncanakan akan berjalan lancar dan berhasil dengan baik.

60. AL-MU’IIDU = Yang Mengembalikan.

Hikmahnya :
Barang siapa mempunyai keluarga yang hilang atau istri yang pergi karena purik, maka bacalah “YAA MU-‘IIDU” sebanyak 124 kali, setiap selesai mengerjakan shalat fardhu; insya Allah mereka akan lekas kembali dengan sendirinya.

61. AL-MUHYII = Yang Menghidupkan.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA MUHYII” setiap hari sebanyak 58 kali; insya Allah Tuhan akan mengangkat derajat kehidupannya, baik kemuliaan di dunia maupun di akhirat.

62. AL-MUMIIT = Yang Mematikan.

Hikmahnya :
Barang siapa yang mempunyai saingan usaha atau pekerjaan atau lawan politik atau musuh-musuh karena iri hati dan dengki, maka perbanyaklah membaca lafazh “YAA MUMIITU” setiap hari; insya Allah musuh-musuh atau saingannya itu akan kalah dan tidak berdaya, sehingga usaha atau perkerjaannya akan tetap lestari.

63. AL-HAYYU = Yang Maha Hidup.

Hikmahnya :
Barang siapa yang selalu memperbanyak membaca lafazh “YAA HAYYU”, insya Allah Ia akan dikaruniakan oleh Tuhan jiwa serta hati yang terang dengan cahaya tauhid dan iman; sehingga Ia akan senantiasa terhindar dan selamat dari segala macam perbuatan orang-orang yang bersifat munafik, dengki dan syirik.

64. AL-QAYYUUM = Yang Berdiri Sendiri.

Hikmahnya :
Barang siapa yang selalu memperbanyak membaca “YAA QAYYUUMU” setiap akan isti-rahat untuk tidur pada malam hari dengan jumlah sebanyak 1.560 kali; insya Allah lahir dan bathinnya akan senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Ta’ala dari segala macam perbuatan jahat manusia.

Apabila “YAA HAYYU, YAA QAYYUUM” dibaca secara terus menerus dengan jumlah sebanyak mungkin, yang dilakukan setiap hari baik di waktu siang atau malam; maka menurut ‘imam Ghazali’ Ia akan memperoleh harta yang banyak lagi membawa berkah, dicintai oleh setiap orang, penuh wibawa, ditakuti oleh setiap musuh dan selalu dilindungi oleh Allah Ta’ala dari segala macam perbuatan jahat manusia; serta Ia akan menjadi orang yang terhormat. Lakukanlah bacaan ini secara terus-menerus sebagai amalan; insya Allah terwujud.

65. AL-WAAJID = Yang Dapat Memenuhi Setiap Ke -
hendak.

Hikmahnya :
Barang siapa yang dipengaruhi oleh pschologies, maka perbanyaklah membaca “YAA WAAJIDU” terutama setiap suapan pada waktu makan pagi dan sore hari; insya Allah pengaruh dari pschologies, seperti tekanan bathin atau mental, tipu daya, rayuan dan lain sebagainya akan sirna dengan cepat berkat pertolongan Allah Ta’ala.


66. AL-MAAJIDU =Yang Mempunyai Kemuliaan.

Hikmahnya :
Apabila anda sedang menuntut ilmu, baik sebagai pelajar maupun mahasiswa, maka bacalah “YAA MAAJIDU” sebanyak 400 kali, setiap hari; insya Allah berkat pertolongan-Nya Ia akan mem-peroleh karunia hati yang terang, tajam ingatan dan cerdas dalam menerima setiap ilmu pelajaran.

67. AL-WAAHID = Yang Maha Esa.

Hikmahnya :
Barang siapa yang sudah lama berumah tangga dan belum juga dikaruniakan anak, maka bacalah “YAA WAAHIDU” sebanyak 190 kali, setiap selesai mengerjakan shalat fardhu selama satu bulan, lebih-lebih lagi kalau disertai dengan puasa sunnat Senin dan Kamis; insya Alla Ia akan dikaruniakan anak.

68. ASH SHAMAD = Yang Menjadi Tempat Mengadu.

Hikmahnya :
Barang siapa yang memperbanyak membaca lafazh “YAA SHAMADU”, maka insya Allah dengan jalan ini Ia akan merasakan hikmahnya, sehingga segala kesempitan, penderitaan dan kesedihan dalam hidup akan sirna.

69. AL-QAADIR = Yang Maha Kuasa.

Hikmahnya :
Barang siapa menghendaki agar cita-citanya dapat tercapai, maka bacalah “YAA QAADIRU” setiap hari sebanyak 305 kali; insya Allah maksud dan cita-citanya akan tercapai.

70. AL-MUQTADIR = Yang Sangat Berkuasa.

Hikmahnya :
Barang siapa yang selalu membaca lafazh “YAA MUQTADIRU” setiap hari sebanyak 554 kali; insya Allah maksud dan cita-cita yang sangat diingikannya akan dikabulkan oleh Allah Ta’ala.

71. AL-MUQADDIM = Yang Mendahului.

Hikmahnya :
Barang siapa yang selalu membaca lafazh “YAA MUQADDIMU” setiap hari sebanyak 184 kali; insya Allah segala macam usahanya akan mendapat kemajuan yang tidak terduga-duga.

72. AL-MU’AKHIR = Yang Mengakhiri.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA MUAKHIRU” setiap hari sebanyak 1.000 kali, insya Allah Tuhan akan berkenan membukakan baginya pintu-pintu ijabah supaya setiap permohonannnya dapat diterima oleh Allah Ta’ala.

73. AL-MU’AWWAL = Yang Mengawali.

Hikmahnya :
Barang siapa yang setiap harinya membaca “YAA AWWALU”, yang dilakukan secara terus menerus sebanyak 370 kali; insya Allah Tuhan akan berkenan memudahkan segala hajatnya.

74. AL-AAKHIR = Yang Akhir.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA AAKHIRU” sebanyak 200 kali, setiap selesai mengerjakan shalat fardhu secara terus menerus, selama satu bulan penuh; insya Allah Tuhan akan berkenan membuka baginya pintu rezki yang halal.

75. AZH ZHAAHIR = Yang Nyata.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA ZHAAHIR” sebanyak 1.106 kali, setiap selesai mengerjakan shalat fardhu selama satu bulan; insya Allah Tuhan akan berkenan membukakan hijab (penutup) dari segala rahasia yang pelik-pelik dan diberikannya faham ilmu yang bagi orang lain dianggap sukar atau sulit untuk mengetahui atau mempelajarinya.

76. AL-BAATHIN = Yang Tidak Nampak Dzat-Nya.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA BAATHINU” sebanyak 300 kali, setiap selesai mengerjakan shalat fardhu selama satu bulan penuh; insya Allah Tuhan akan berkenan memberikan pengertian kepadanya dari segala sesuatu yang sesungguhnya tidak dapat di lihat oleh orang lain.

77. AL-WALIY = Yang Memimpin.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA WALIYYU” di waktu siang sebanyak 10.000 kali dan malamnya 10.000 kali; insya Allah Tuhan akan berkenan membukan pintu ma’rifat dalam hatinya

78. AL-MUTA’AALII = Yang Mengatasi Segala
Ketinggian.

Hikmahnya :
Barang siapa yang selalu membaca lafzh “YAA MUTA-‘AALII” dengan sebanyak mungkin pada waktu akan menghadap Pejabat atau Penguasa; insya Allah maksud yang dihajatkannya terhadap Pejabat atau Penguasa itu akan berhasil.

79. AL-BARRU = Yang Berbuat Baik.

Hikmahnya :
Barang siapa yang secara terus menerus membaca “YAA BARRU” dengan jumlah sebanyak mungkin; insya Allah segala hajatnya akan terlaksana dengan mudah.

80. ATTAWWAAB = Yang Menerima Taubat.

Hikmahnya :
Barang siapa ingin benar-benar bertaubat, maka setiap hari bacalah “YAA TAWWAAB” dengan sebanyak mungkin; insya Allah Tuhan akan berkenan memudahkan baginya untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar.


81. AL-MUNTAQIM = Yang Menuntut Bela.

Hikmahnya :
Barang siapa merasa dirinya ditindas atau dizhalimi atasannya atau dibenci oleh orang lain, maka bacalah “YAA MUNTAQIM” sebanyak 680 kali, setiap selesai mengerjakan shalat fardhu atau sebanyak 6.900 kali, di waktu malam; insya Allah dengan jalan ini Ia akan mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah Ta’ala.

82. AL-‘AFUWWU = Yang Maha Pengampun.

Hikmahnya :
Barang siapa yang selalu membaca lafazh “YAA ‘AFUWWU” dengan jumlah hitungan sebanyak mungkin, yang dibaca pada waktu siang ataupun malam; insya Allah Ia akan disenangi oleh Tuhan dan segala dosa-dosanya pada Tuhan yang ada terdahulu akan diberi dan mendapat ampunan dari Allah Ta’ala.

83. AR RA-UUF = Yang Maha Belas Kasihan.

Hikmahnya :
Barang siapa yang ingin terlindung dari perbuatan zhalim dan supaya selalu disenangi oleh atasannya atau teman-temannya, maka selalu bacalah “YAA RA-UUF” sebanyak mungkin setiap siang atau malam hari; insya Allah Ia akan selalu dilindungi oleh Tuhan disenangi oleh atasannya atau teman-temannya dan bahkan oleh siapa saja yang memandang kepadanya.

84. MAALIKUL MULKI = Yang Memiliki Kerajaan.

Hikmahnya :
Barang siapa menjadi Direktur atau Pejabat dan ingin agar kedudukannya tidak dapat digeser, maka bacalah “YAA MAALIKUL MULKI” sebanyak 212 kali, setiap selesai mengerjakan shalat fardhu selama sebulan; insya Allah berkat karunia-Nya kedudukannya itu tidak akan dapat digeser orang dengan cara yang tidak wajar.


85. DZUL JALAALI WAL IKRAAMII = Yang Mem -
punyai Kebesaran dan Kemuliaan.

Hikmahnya :
Barang siapa yang selalu membaca lafazh “YAA DZAL JALAALI WAL IKRAAM” setiap hari selama satu bulan sebanyak 65 kali; insya Allah semua hajatnya dan keinginannya akan dapat berhasil berkat pertolongan Allah Ta’ala.

86. AL-MUQSITH = Yang Maha Adil.

Hikmahnya :
Barang siapa yang memperbanyak membaca lafazh “YAA MUQSITHU” setiap hari; insya Allah Tuhan akan menjadikannya orang yang selalu berbuat kebaikan dan selalu berlaku adil.

87. AL-JAAMI’ = Yang Mengumpulkan.

Hikmahnya :
Barang siapa keluarganya ada yang pergi tanpa pamit, maka bacalah “YAA JAAMI’U” sebanyak mungkin; insya Allah keluarga yang pergi atau minggat itu akan insyaf dan kembali pulang ke-rumah dengan pertolongan Allah Ta’ala.

88. AL-GHANIY = Yang Maha Kaya.

Hikmahnya :
Barang siapa menginginkan kekayaan, maka bacalah “YAA GANIYYU” setiap hari sebanyak 1.007 kali; insya Allah apabila dilakukqan dengan khusuk dan terus-menerus Ia akan menjadi makmur dan kaya, tapi jangan lupa ikhtiar.

89. AL-MUGHNIY = Yang Memberikan Kekayaan.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA MUGHNII” sebanyak mungkin selama 40 hari, insya Allah Tuhan akan memudahkan baginya urusan dan pekerjaan dalam mencari rizki serta harta kekayaan yang berkah lagi bermanfaat.


90. AL-MAANI’ = Yang Mempertahankan.

Hikmahnya :
Barang siapa yang merasa dirinya diancam atau mendapat intimidasi oleh orang lain, maka bacalah “YAA MAANI-‘U” setiap hari sebanyak 161 kali, pembacaan lafazh ini dilakukan sebelum mengerjakan shalat shubuh; insya Allah berkat asma-ul husna ini Ia akan terhindar dan selamat dari ancaman atau intimidasi orang-orang yang selalu berbuat celaka.

91. ADL DLAARRU = Yang Membuat Bahaya.

Hikmahnya :
Barang siapa yang sedang menderita sakit dan sudah berobat kemana-mana, tetapi belum juga bisa sembuh, maka bacalah “YAA DLAARRU” setiap hari sebanyak 1.001 kali, insya Allah penyakit yang sedang dideritanya itu akan mendapat pertolongan dan penyembuhan dari Allah Ta’ala.

92. AN NAAFI’ = Yang Memberi Manfaat.

Hikmahnya :
Menurut Imam Achmad Ali Al Buniy, Barang siapa yang sedang menderita sakit atau mengalami kesusahan, maka bacalah “YAA NAAFI-‘U” setiap hari dengan jumlah hitungan sebanyak mungkin; insya Allah Tuhan akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya dan segala kesusahan atau kesulitan yang sedang dialaminya akan dihilangkan atau dijauhi oleh Allah Ta’ala.

93. AN NUUR = Yang Menjadikan Cahaya.

Hikmahnya :
Barang siapa yang selalu membaca lafazh “YAA NUURU” setiap hari sebanyak 256 kali, menurut Syekh Achmad bin Muhammad As Shawi, maka insya Allah Ia akan diberikan dan mendapat kebajikan dari Tuhan yang berupa kemuliaan hidup dengan pancaran cahaya jiwa dan raga serta hati yang terang.


94. AL-HAADII = Yang Memberi Petunjuk.

Hikmahnya :
Barang siapa dalam setiap malam membaca “YAA HAADII” sebanyak mungkin; insya Allah Ia akan menerima petunjuk untuk dapat keluar dari setiap kesulitan dan akan selalu mendapat tuntunan atau bimbingan dari Tuhan pada jalan yang benar dan terbaik.

95. AL-BADII’ = Yang Menciptakan.

Hikmahnya :
Barang siapa menghendaki agar setiap rencananya dapat berjalan baik, maka bacalah “YAA BADII-‘U” sebanyak 500 kali, setiap selesai mengerjakan shalat fardhu; insya Allah rencananya itu akan berjalan baik dan lancar serta dapat berhasil dengan sukses berkat pertolongan Allah Ta’ala.

96. AL-BAAQIY = Yang Maha Kekal.

Hikmahnya :
Barang siapa yang mau mengistimewakan membaca “YAA BAAQII” sebanyak mungkin pada setiap pagi dan sore atau setiap siang dan malam; insya Allah apabila Ia seorang yang mempunyai kedudukan dalam suatu jabatan tertentu, maka kedudukannya itu tidak akan mudah untuk digeser; Apabila Ia menjadi seorang pedagang, maka dagangannya itu tidak akan mudah bangkrut berkat pertolongan Allah Ta’ala.

97. AL-WAARITS = Yang Mewarisi.
(yang tetap hidup sesudah yang lain mati)

Hikmahnya :
Barang siapa yang mempunyai suatu usaha atau pekerjaan dan supaya usaha tersebut dapat berjalan dengan baik, lancar dan selalu mendapat keuntungan, maka bacalah “YAA WAARITSU” setiap malam sebanyak 707 kali; insya Allah usaha dan pekerjaannya itu akan berhasil dengan sukses dan menguntungkan.


98. AR RASYIID = Yang Maha Pandai.

Hikmahnya :
Barang siapa yang ingin meningkatkan kecer-dasan dalam berpikir, mudah menerima ilmu pelajaran dan pandai menguasai bidang ilmu pengetahuannya, selain harus terus banyak belajar, juga jangan lupa membaca “YAA RASYIIDU” sebanyak mungkin; insya Allah Tuhan akan berkenan meningkatkan kecerdasan otaknya dan dijadikan-Nya Ia orang yang pandai dalam setiap sesuatu.

99. ASH SHABUUR = Yang Maha Penyabar.

Hikmahnya :
Barang siapa membaca “YAA SHABUURU” setiap hari sebanyak mungkin; insya Allah Ia akan menjadi orang yang sabar dan tidak pernah merasa kecewa atau putus asa terhadap apapun yang terbaik yang telah Allah berikan, Tuhan selalu mengasihi umatnya yang rendah hati dan penyabar.

Wassalam,

caknur

1 komentar:

Anonim mengatakan...

thanks v v much..

JUAL GORDEN CANTIK

ALYA GORDEN -Kertayasa-Kramat-Tegal Jl. Barat Balai Desa Kertayasa RT02/RW03- Kec.Kramat-Kab Tegal -50M dari Balai desa. Terima pesanan G...